Unisławską oczyszczalnię ścieków czeka modernizacja

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Planowana inwestycja modernizacyjna pochłonie ponad 6,6 mln zł. W dużej części zostanie dofinansowana ze środków wojewódzkich, ale mimo tego zagospodarowane początkowo fundusze własne będą niewystarczające. W sytuacji, gdy gminie nie uda się znaleźć brakujących pieniędzy – konieczne będzie podłączenie do sieci ściekowej Torunia lub Bydgoszczy.

Obecnie działająca na terenie gminy oczyszczalnia zbiera ścieki z Unisławia, Raciniewa i Stablewic. Została wybudowana ponad dwie dekady temu. To oczyszczalnia biologiczna, której funkcjonowanie pośrednio uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Przy wyższej temperaturze konieczne jest uzupełnianie odpowiednich kultur bakterii oraz natlenianie, aby procesy biologicznego rozkładu ścieków przebiegały prawidłowo. Sytuacja komplikuje się, jeśli temperatura spada do ok. 0 stopni Celsjusza, bo wówczas procesy biologiczne gwałtownie wyhamują albo nawet zupełnie zanikają. Ostatnie kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykryły nieprawidłowości w oddziaływaniu na środowisko unisławskiej oczyszczalni.

REKLAMA

Okazało się, że oczyszczalnia przekracza założone normy. Ostrzeżono nas, że zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie i jeżeli ten stan nie ulegnie zmianie, to na naszą gminę zostaną nałożone kary finansowe. Mogą one wynieść od 200 tys. zł do nawet 0,5 mln zł – tłumaczy Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Samorząd stanął przed koniecznością podjęcia kroków zaradczych. Pojawiły się dwie opcje rozwiązania problemu. Pierwszą z nich było podłączenie do sieci ściekowej Torunia lub Bydgoszczy. 

Wiązałoby się to z jednorazowym wydatkiem wybudowania kolektora do gminy Łubianka lub Dąbrowa Chełmińska – wyjaśnia Jakub Danielewicz.

Wójt i radni zdecydowali jednak, że korzystniejszym wariantem w perspektywie długoterminowej będzie modernizacja istniejącej oczyszczalni. Włodarze zdecydowali się na najnowocześniejsze dostępne rozwiązanie, czyli oczyszczalnię mechaniczną. Inwestycja tego typu byłaby jednak bardzo obciążająca dla budżetu, dlatego konieczne było pozyskanie środków zewnętrznych. Udało się uzyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 3 mln zł. Gmina początkowo planowała przeznaczyć na inwestycję 5,5 mln zł, ale po przeanalizowaniu złożonych ofert okazało się, że zagospodarowane fundusze będą niewystarczające. Zostały złożone cztery oferty, z których najtańsza opiewa na kwotę 6,6 mln zł, a najdroższa przekracza 7,8 mln zł. Czy gminie uda się wygospodarować brakujące środki?

Zdecydują o tym radni na najbliższej sesji. Moim zdaniem to jest racjonalne rozwiązanie, jeśli wziąć pod uwagę dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 mln zł i możliwość odzyskania ponad 1,5 mln zł z VAT-u – argumentuje wójt gminy.

Za budową własnej, niezależnej oczyszczalni przemawiają także inne korzyści finansowe. Takie przedsięwzięcie będzie się przede wszystkim wiązać z dużymi oszczędnościami dla mieszkańców. Wynika to z faktu, że podłączenie do sieci bydgoskiej lub toruńskiej znacznie zwiększyłoby koszty odprowadzania ścieków.

W Bydgoszczy odprowadzanie ścieków jest cztery razy droższe niż w Unisławiu. Dla mieszkańców nie byłoby to korzystne – przekonuje Jakub Danielewicz. – Przy niezależnej oczyszczalni to my będziemy decydować o kosztach ścieków. 

Budowa ekologicznej oczyszczalni dla gminy Unisław będzie dużym wysiłkiem finansowym, ale wszystko wskazuje na to, że opłacalnym w dłuższej perspektywie. Czy unisławska oczyszczalnia zostanie zmodernizowana? Jej los leży teraz w rękach radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *