Unisław wygospodarował 300 tys. zł. na fundusz sołecki

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Fundusz sołecki przeznaczany jest na realizację przedsięwzięć, które mają służyć poprawie życia mieszkańców. W gminie Unisław prawie 300 tys. zł z budżetu zostanie rozdzielonych pomiędzy dziesięć sołectw. Skorzystają Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Głażewo, Gołoty, Grzybno, Kokocko, Raciniewo, Stablewice i Unisław.

W budżecie gminy Unisław na 2020 r. radni uwzględnili środki na fundusz sołecki w wysokości około 300 tys. zł.

REKLAMA

Jest to wzrost o ponad 40 tys. zł w porównaniu do roku 2019. Wynika to z tego, że nasze dochody są coraz większe – informuje Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Fundusz sołecki to jedna z form budżetu partycypacyjnego. Pieniądze wyodrębniane są z budżetu gminy. 

Suma przypadająca każdemu sołectwu zależy przede wszystkim od liczby jego mieszkańców. Przeznaczenie wygospodarowanych środków to wspólna decyzja mieszkańców sołectwa. Spotykają się oni na zebraniu wiejskim i decydują, na co środki zostaną wydane. Zebrania sołeckie w naszej gminie odbyły się we wrześniu – tłumaczy Jakub Danielewicz.

Projekty wniosków mogą złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców. Najważniejsze wymagania, jakie stają przed zgłaszanymi projektami, to poprawa życia mieszkańców i zgodność ze strategią gminy. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne. Przemawia za nim z jednej strony troska o mieszkańców, a z drugiej możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.

Sołectwo Błoto otrzyma ponad 20 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na utwardzenie placu przed świetlicą wiejską. Bruki Kokocka i Bruki Unisławskie otrzymają łącznie ponad 31,5 tys. zł. Środki będą służyć pobudzaniu aktywności obywatelskiej, wspieraniu idei samorządowej i organizacji spotkań integracyjnych. W Brukach Kokocka zostanie doposażony plac zabaw. Natomiast w Brukach Unisławskich mieszkańcy mogą liczyć na remont świetlicy wiejskiej i rekultywację boiska sportowego. W Głażewie ponad 17 tys. zł zostanie przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego. Z kolei w Gołotach zmodernizowany zostanie Dom Wiejski. 

Bardzo wiele inwestycji szykuje się w sołectwie Grzybno. Przedsięwzięcia pochłoną w sumie ponad 41 tys. zł. Zaplanowano szeroko zakrojoną modernizację świetlicy wiejskiej, łącznie z remontem, doposażeniem i zakupem opału. Część środków zostanie przeznaczona na zakup namiotu oraz zakup kruszywa na drogi gminne. Ponad 32 tys. zł w Kokocku mieszkańcy rozdysponowali na oświetlenie, organizację spotkań kulturalno-sportowych i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.

Raciniewo swoje środki przeznaczy na zakup ubrań bojowych dla OSP, doposażenie placu zabaw, pielęgnację boiska sportowego i utwardzenie drogi. Sołectwo otrzymało na te zadania ponad 41 tys. zł. Sołectwo Stablewice dostało ponad 27 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie wiaty biesiadnej, montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw i kuchni wiejskiej, a także na organizację spotkań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Najwięcej środków otrzymało sołectwo Unisław. Mieszkańcy mają do zagospodarowania ponad 48 tys. zł. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup strojów dla zespołu SKONT TIN NONT, zakup sprzętu dydaktycznego dla drużyny harcerskiej, zagospodarowanie stawu przy ul. Wiślanej, zakup ubrań bojowych dla OSP, doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz wymianę drzwi w budynku Gminnego Stadionu Sportowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.