Ulga dla biznesu. Przedsiębiorcy z Unisławia mogą liczyć na wsparcie gminy

Box2 Wiadomości
Sesja Rady Gminy Unisław w dn. 6 maja odbyła się na Hali Widowiskowo-Sportowej. Fot. nadesłane

Samorządowcy nie ukrywają, że wspieranie przedsiębiorców będzie miało istotne znaczenie w stabilizowaniu sytuacji gospodarczej. Włodarze Unisławia zdecydowali w związku z tym o wdrożeniu rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców działających na terenie gminy. Chodzi nie tylko o podatek od nieruchomości, ale także kwestie dzierżawy gminnych lokali. 

Uchwały w sprawie pomocy dla przedsiębiorców zostały podjęte na sesji Rady Gminy Unisław, która odbyła się 6 maja. W celu zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego, m.in. dystansu społecznego, unisławscy radni zgromadzili się na Hali Widowiskowo-Sportowej. Pierwszą ważną decyzję podjęto w stosunku do dłużników, zalegających z płatnościami za dzierżawę gminnych nieruchomości. Radni zdecydowali, że wierzyciele (gmina Unisław lub jej jednostki organizacyjne) nie będą dochodzić tych należności w okresie trwania epidemii. Chodzi o przedsiębiorców, którzy musieli ograniczyć swoją działalność, prowadzoną w lokalach dzierżawionych od gminy. O przyznaniu tego rodzaju ulgi decyduje wójt na wniosek dłużnika.

REKLAMA

Rada Gminy Unisław postanowiła pomóc działającym na jej terenie przedsiębiorcom, którzy zostali szczególnie dotknięci ograniczeniami, związanymi z wprowadzeniem form zwalczania epidemii COVID-19 – tłumaczy Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Kolejne podjęte uchwały dotyczą przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części. Raty podatku płatne w maju i czerwcu zostały przedłużone do 30 września 2020 r. Ulga tego typu przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedsiębiorcy muszą w związku z tym spełnić jeden, konkretny warunek.

Terminy płatności rat podatku od nieruchomości zostaną przedłużone tym przedsiębiorcom, których przychody spadły poniżej 50 proc. średnich przychodów za styczeń i luty – wyjaśnia Jakub Danielewicz.

Ulga zostanie przyznana tylko i wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Ważne jest, że złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu płatności rat. We wniosku trzeba będzie podać przychody w styczniu, lutym oraz miesiącu poprzedzającym płatność. Przedstawionych danych nie trzeba potwierdzać dodatkowymi dokumentami. Radni z Unisławia 6 maja przyjęli jeszcze jedną uchwałę, najważniejszą dla przedsiębiorców, którzy najmocniej ucierpieli w związku z epidemią. 

Podjęto decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców – informuje Jakub Danielewicz. – Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień bieżącego roku. 

Pomoc dedykowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, restauracji i innych placówek gastronomicznych i rozrywkowych, hotelarstwa, działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, a także usług rehabilitacyjnych. Co muszą zrobić mieszkańcy Unisławia, aby uzyskać takie zwolnienie? Konieczne jest złożenie wniosku. Należy do niego dołączyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, informację o rodzaju prowadzonej działalności, a także formularz informacji, przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wszystkie niezbędne wnioski i formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Unisław.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *