Uczniowie z miasta i gminy Chełmno mogą składać wnioski o stypendium. Czeka na nich łącznie 10 tys. zł

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wnioskować o przyznanie stypendium, ufundowanego przez firmę FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Partnerami programu stypendialnego są m.in. Powiat Chełmiński, miasto Chełmno oraz gmina Chełmno. Wnioski można wysyłać do 20 listopada.

Inicjatorem programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży jest firma FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z Chełmna, jeden z najbardziej liczących się w Polsce i uznanych na świecie producentów i dostawców akcesoriów budowlanych oraz meblowych. Chełmińska spółka postanowiła wesprzeć najbardziej uzdolnionych uczniów z regionu i zainwestować w lokalną społeczność z okazji 75-lecia istnienia firmy. Do realizacji programu zaprosiła Powiat Chełmiński, miasto Chełmno i gminę Chełmno, które to samorządy stały się partnerami projektu. Partnerem programu jest także Fundacja Odlewnia, działająca przy spółce.

REKLAMA

Stypendium dedykowane jest uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych. Wnioskować mogą dzieci z klas VII i VIII oraz uczniowie placówek ponadpodstawowych. Warunkiem jest miejsce zamieszkania na terenie miasta Chełmno lub gminy Chełmno oraz wysokie wyniki w nauce i wyróżnianie się na polu działalności społecznej. Średnia z przedmiotów na świadectwie z zeszłego roku nie może być mniejsza niż 4,5. Uczeń, wnioskujący o stypendium, musi wyróżniać się sukcesami w dziedzinie nauki, sportu, kultury lub sztuki. Musi przy tym aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, kultury lub środowiska naturalnego. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa oraz dokumenty, potwierdzające osiągnięte sukcesy i zaangażowanie społeczne. Mogą to być m.in. dyplomy, zaświadczenia ze szkoły lub klubów sportowych lub opinia wychowawcy. Komisja stypendialna będzie też brała pod uwagę trudną sytuację życiową lub niepełnosprawność.

Stypendia trafią łącznie do dziesięciu uczniów, pięciu ze szkół podstawowych oraz pięciu ze szkół ponadpodstawowych. Kwota stypendium, przypadająca na jednego ucznia, to 1 tys. zł. Stypendia będą wypłacane jednorazowo do końca grudnia 2020 r. na podstawie umowy stypendialnej. Istotnym warunkiem umowy stypendialnej jest zobowiązane do przeznaczenia stypendium na określony cel. Otrzymane wsparcie stypendysta będzie mógł przeznaczyć tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów, związanych bezpośrednio z rozwojem edukacyjnym, sportowym, artystycznym lub społecznym. Chodzi m.in. o pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, a także udziału w szkolnych wycieczkach lub wyjazdach o charakterze edukacyjnym, artystycznym lub sportowym, m.in. w zielonych szkołach, obozach harcerskich czy kursach językowych. Stypendium będzie można także przeznaczyć na zakup biletów wstępu do instytucji kultury, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, przyborów malarskich czy sprzętu sportowego oraz sprzętu komputerowego lub fotograficznego, jeżeli ten jest uczniowi niezbędny.

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do 20 listopada 2020 r. na adres: FAM-Technika Odlewnicza p. z o.o., ul. Polna 10, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Program Stypendialny”. Komisja rozpatrzy wszystkie wnioski do końca listopada 2020 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *