Tylko w trybie pilnym [WYWIAD]

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

O ograniczeniach wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie rozmawiamy z dyrektorem placówki, Jackiem Misiołkiem.

Stan epidemii koronawirusa wiąże się z wieloma ograniczeniami, przede wszystkim w funkcjonowaniu służb medycznych. W jaki sposób zmieniła się organizacja pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie?

REKLAMA

Działamy zgodnie z zaleceniami, otrzymywanymi od Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz od konsultantów krajowych i wojewódzkich. Aktualnie świadczymy usługi tylko w trybie pilnym. Oznacza to, że odwołane zostały wszystkie planowe zabiegi i realizowane są tylko zabiegi pilne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Takie działanie ma oczywiście na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia się w szpitalu koronawirusem. Staramy się zminimalizować ilość pacjentów, oczekujących na bezpośrednie porady lekarskie. 

Czy w związku z tym minimalizujecie także ilość pacjentów, oczekujących na bezpośrednie porady lekarskie?

Tak, dlatego wprowadziliśmy system teleporad. W trakcie szczegółowego wywiadu lekarskiego, lekarz zbiera informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, a także w zakresie objawów klinicznych, mogących sugerować zakażenie koronawirusem. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja ordynacji leku lub o potrzebie osobistego stawiennictwa pacjenta w POZ. Bezpośrednia wizyta umawiana jest tylko w szczególnych przypadkach. W ten sposób udało nam się rozładować kolejki oczekujących. Recepty wydawane są także zdalnie, w systemie e-recepta, co umożliwia pacjentowi otrzymanie kodu dostępu bez potrzeby osobistej wizyty w placówce. Zgodnie z zaleceniami konsultantów, szczepienia przesuwane są na późniejszy termin.

A w jaki sposób do obecnej sytuacji przygotowane są izby przyjęć i pogotowie ratunkowe, jako miejsca pierwszego kontaktu personelu medycznego i pacjenta?

Izba przyjęć ma wdrożone szczegółowe instrukcje postępowania w celu minimalizacji transmisji ewentualnego zakażenia. Do dyspozycji personelu znajdują się środki ochrony indywidualnej, jak również preparaty do dezynfekcji. Podobnie Zespoły Ratownictwa Medycznego wyposażone są w środki ochrony osobistej, dostosowane do udzielania świadczeń u pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. Przypadki wyjazdu zespołu do takich zdarzeń są bardzo rzadkie, ponieważ to dyspozytor decyduje o wysłaniu zespołu do potencjalnie chorego pacjenta. W dyspozycji wojewody znajdują się karetki, które są specjalnie dedykowane takim pacjentom.

Teraz takie zdarzenia są rzadkie, a co w razie rozszerzenia epidemii? Czy Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie będzie zobowiązany przyjmować osoby chore, nawet pomimo braku oddziału zakaźnego?

Na dzień dzisiejszy szpital w Chełmnie nie ma obowiązku przyjmowania chorych na COVID-19. W województwie zlokalizowane są szpitale do tego celu już przygotowane. Niemniej, ustawodawca może nałożyć obowiązek dostosowania pomieszczeń na potrzeby leczenia pacjentów zakaźnych. Tak samo w gestii wojewody w czasie epidemii leży decyzja o oddelegowaniu lekarza do innej placówki ochrony zdrowia. W chwili obecnej nie mamy pacjenta zakażonego COVID-19 i tym samym nasi lekarze, jak również personel pielęgniarski, świadczy usługi tylko na potrzeby naszej placówki.

U dwóch osób z powiatu chełmińskiego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przebywają one obecnie w izolacji domowej. Czy taka sytuacja generuje jakieś obowiązki dla chełmińskiego szpitala?

Nie. Nadzór nad osobami z potwierdzonym zakażeniem realizują pracownicy inspekcji sanitarnej. W przypadku potrzeby hospitalizacji chorego, kierowany jest on do szpitala posiadającego oddział zakaźny lub do szpitala jednoimiennego. Osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną lub wróciły z zagranicy również powinny kontaktować się z sanepidem. Oczywiście nasz szpital współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz służbami kryzysowymi starosty i wojewodą. Ta współpraca polega przede wszystkim na wypracowywaniu wspólnych procedur. Wszelkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom hospitalizowanym w szpitalu, jak również personelowi szpitala.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *