Trwa przebudowa drogi powiatowej w gminie Papowo Biskupie

Powiat chełmiński Wiadomości
fot. nadesłane

Starostwo Powiatowe w Chełmnie sukcesywnie realizuje inwestycje wspomagane finansowo z Funduszu Dróg Samorządowych. W chwili obecnej trwa m.in. przebudowa drogi powiatowej w gminie Papowo Biskupie. Zadanie pochłonie łącznie 3,2 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na koniec października 2020 r.

Powiat chełmiński jest w trakcie przebudowy 7-kilometrowego odcinka zlokalizowanego w obrębie drogi powiatowej Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny. Przewidziany do przebudowy odcinek znajduje się na terenie gminy Papowo Biskupie. To droga lokalna o nawierzchni bitumicznej z gruntowymi poboczami. Krzyżuje się z drogą wojewódzką Stolno – Pląchoty oraz z drogami powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi. Realizowane prace drogowe polegają przede wszystkim na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni na całej długości odcinka, przebudowie istniejących zjazdów do nieruchomości, profilowaniu i uzupełnieniu istniejących poboczy gruntowych oraz ich ulepszeniu kruszywem kamiennym. Przebudowana droga będzie miała szerokość 4,5 m. Wykonawca oczyści także oraz odtworzy przydrożne rowy. Zadanie obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, 11 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz skrzyżowań z drogami wewnętrznymi. To jednak nie wszystko.

REKLAMA

Wykonane zostanie także oznakowanie poziome oraz zamontowane 130 sztuk oznakowania pionowego, w tym oznakowania aktywnego. Na długości 124 m zamontowane zostaną bariery energochłonne. Wykonawca zajmie się także wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych, poprzez ustawienie lampy ulicznej zasilanej za pomocą ogniwa słonecznego – tłumaczy Mariusz Kalkiewicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Dodatkowo na długości ok. 640 m pojawi się nowy chodnik z brukowej kostki betonowej. Przebudowane zostaną także istniejące ciągi dla pieszych o łącznej długości prawie 900 m.

Zadanie dofinansowywane jest z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą ponad 1,6 mln zł. Przebudowa drogi pochłonie łącznie ponad 3,2 mln zł. Prace budowlane powinny zakończyć się do końca października 2020 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *