Trwa program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
Fot. Pixabay

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to program skierowany w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz wszystkich, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie i zostaną do niego zakwalifikowane.

Projekt ma na celu edukację sprawców przemocy w zakresie mechanizmów powstania przemocy, kształtowanie umiejętności bezprzemocowego funkcjonowania w rodzinie (wychowywania dzieci, rozwiązywania konfliktów w rodzinie, większego kontrolowania swoich zachowań i powstrzymywania się od agresji). W ramach działalności Centrum zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy w rodzinie mogą uzyskać informację o możliwościach podejmowania działań korekcyjnych lub wspierających czy terapeutycznych.

Program prowadzony jest od 2010 r., ostatnia edycja odbyła się w 2016 r. Trenerami pracującymi z uczestnikami jest zawsze para: kobieta i mężczyzna. 

REKLAMA

– Przemoc domowa ma różne oblicza, jej sprawcami bywają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie zawsze jest to agresja fizyczna, ale także m.in. przemoc ekonomiczna czy psychiczna, taka jak groźby, szantaże, ośmieszanie, poniżanie, nadmierna krytyka – wyjaśnia Ewa Wirosławska, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nabór do uczestnictwa w programie prowadzi pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie – nr tel. (56) 677 24 28. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych (raz w tygodniu przez ok. 3 miesiące). Przez trzy lata po zakończeniu programu prowadzony jest monitoring przez pracownika socjalnego Centrum.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *