Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe w Chełmnie

Box2 Sport Wiadomości
fot. ilustracyjne / Pixabay

W środę 24 marca Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz ogłosił nabór na stypendia sportowe.

Chełmińscy sportowcy mają otrzymywać po 600 zł miesięcznie przez pół roku. W przyszłym roku natomiast mają otrzymywać po 400 zł miesięcznie przez dziewięć miesięcy.

REKLAMA

Aby wniosek został rozpatrzony trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
  • wniosek o przyznanie stypendium sportowego,
  • oświadczenie o braku przynależności klubowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Pierwszy i trzeci z powyżej wymienionych punktów dotyczą zawodników niezrzeszonych.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna do 2 kwietnia 2021 roku. Można to zrobić bezpośrednio Biurze Podawczo – Informacyjnym w godzinach jego urzędowania, a także przesłać pocztą tradycyjną (najlepiej listem poleconym).

Wspomniana wcześniej opłata skarbowa za stypendium sportowe wynosi 10 zł i należy ją przelać na ten nr konta: 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730. W tytule należy wpisać „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe”.

Jeśli wniosek składany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy stypendium.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.