Trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Zławieś Wielka

Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obligatoryjny dla każdego rolnika. Ostatni spis miał miejsce w 2010 r. Tegoroczny pomoże określić, jak na przestrzeni tych lat zmieniło się polskie rolnictwo. Dane do spisu będą zbierane przez rachmistrzów. W gminie Zławieś Wielka mogą kandydować pełnoletni i niekarani mieszkańcy, którzy przejdą szkolenie i zdadzą egzamin. 

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest przez Główny Urząd Statyczny raz na 10 lat. Zebrane dane pozwalają na analizę sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej na polskiej wsi. To właśnie dzięki spisom rolnym można tworzyć miarodajną bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych i zmianach w rolnictwie. Obowiązek realizacji spisów nałożony jest poza tym na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Najważniejsza informacja dla rolników jest taka, że udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy.

REKLAMA

Spis rolny na terenie gminy Zławieś Wielka będzie przeprowadzany w indywidualnych gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rolnych prowadzonych przez spółki z o.o. oraz w gospodarstwach rolnych bez osobowości prawnej, czyli np. prowadzonych przez spółki cywilne – tłumaczy Grażyna Krystosiak, sekretarz gminy Zławieś Wielka.

O co będą pytani rolnicy? Przede wszystkim o osoby kierujące gospodarstwem, lokalizację gospodarstwa, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewu, produkcję ekologiczną, zużycie nawozów, ilość zwierząt gospodarskich, rodzaj budynków gospodarskich czy o wkład pracy w gospodarstwo rolne. Wszystkie informacje rolnicy mogą przekazywać samodzielnie za pośrednictwem mediów internetowych. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły skorzystać z pomieszczeń ze sprzętem komputerowym w gminnym biurze spisowym. Inne rozwiązanie to udział w wywiadzie, przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych bezpośrednio u rolnika lub w formie rozmowy telefonicznej. 

Nabór na rachmistrzów rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 8 lipca. Chętni do pełnienia funkcji rachmistrza muszą zgłosić się do tego czasu do Urzędu Gminy Zławieś Wielka i spełnić odpowiednie warunki.

Kandydaci na rachmistrzów muszą być osobami pełnoletnimi, mieszkać na terenie gminy Zławieś Wielka, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, płynnie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie mogą to być poza tym osoby skazane za umyślne przestępstwo, m.in. skarbowe – wymienia Grażyna Krystosiak.

Kandydaci po zgłoszeniu w Urzędzie Gminy otrzymają informacje o dacie oraz terminie szkolenia. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin. Poprawna odpowiedź na co najmniej 60 proc. pytań to kolejny warunek do pełnienia funkcji rachmistrza. Wszyscy rachmistrzowie będą posługiwać się specjalnymi identyfikatorami. Będą oni musieli także złożyć pisemne przyrzeczenie o dochowaniu tajemnicy spisowej. Rachmistrzowie będą realizowali swoje zadania na podstawie umowy zlecenia, zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie. Zostanie ono obliczone jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich i prawidłowo spisanych wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 

W przypadku rachmistrzów telefonicznych stawki będą wynosić 20 zł brutto od przeprowadzonego wywiadu lub 12 zł brutto od dnia pełnienia dyżuru przy infolinii – precyzuje Grażyna Krystosiak.

Powszechny Spis Rolny pochłonie z budżetu państwa prawie 25 mln zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *