Trwa konkurs dla najlepszych w dziedzinie ochrony zabytków

Box2 Samorząd Województwa Wiadomości Województwo
Laureat ubiegłorocznej nagrody Hereditas Seaculorum Dariusz Subocz w prowadzonym przez siebie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (powiat toruński), fot. Łukasz Piecyk

Do końca kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w konkursie “Dziedzictwo wieków”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W jego ramach przyznawane są wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Będzie to już dziewiąte rozdanie medali Hereditas Saeculorum.

– To wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając te wyróżnienia promujemy dobre praktyki i osiągnięcia w tej dziedzinie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

REKLAMA

Konkurs ma na celu wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa, które cechuje wysoka jakość i szczególna dbałość o kompleksowe przywrócenie im świetności oraz utrwalenie wartości kulturowej. Konkurs jest także okazją do wypromowania odpowiednich postaw i wzorców oraz uhonorowania osób, które mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami związanymi z opieką nad zabytkami i ich ochroną.

Właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, a także jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje działające na polu ochrony i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie oraz muzea mogą składać wnioski w konkursie. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wybierze najlepsze, najważniejsze i najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie. Zarządcy obiektów i wykonawcy prac, a także osoby i instytucje mające na koncie szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymają medale. Uroczyste wręczenie medali laureatom przewiduje się podczas wrześniowej wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem: Medal „Hereditas Saeculorum”.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia znaleźć można na stronie: www.kujawsko-pomorskie w zakładce Kultura/Dziedzictwo wieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.