To będzie rok inwestycji w Łysomicach

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. Łukasz Chmiel

Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r. oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033. Tylko w przyszłym roku gmina zrealizuje ponad 50 inwestycji za łączną kwotę ponad 26 mln zł. W planach są m.in.: modernizacja w dwóch największych szkołach w gminie Łysomice, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a także liczne inwestycje drogowe. „Priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom, którzy coraz chętniej osiedlają się w gminie Łysomice” – deklaruje wójt gminy Piotr Kowal.

We wtorek 14 grudnia radni gminy Łysomice jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2022 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033.

REKLAMA

Są to bez wątpienia najważniejsze dokumenty dla gminy, które stanowią podstawę jej funkcjonowania, wyznaczają cele, regulują limity wydatków – opisuje Emilia Zielińska, skarbnik gminy Łysomice. – Zgodnie z przyjętym dokumentem dochody gminy Łysomice zaplanowano na kwotę ponad 66 mln zł, a wydatki mają wynieść nieco ponad 74,5 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości ok. 8,5 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków gminy, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2021 r. oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 2022 r. zaplanowano 52 zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Inwestycje sfinansowane będą głównie z dochodów własnych gminy (ok. 13,5 mln zł), środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” (9,1 mln zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej (ok. 2,2 mln zł). Co konkretnie zostanie zrealizowane?

Główne inwestycje to budowa sieci kanalizacyjnej w Świerczynkach oraz Tylicach, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie oraz Świerczynkach, zagospodarowanie terenu po byłym GS w Łysomicach – wskazuje Emilia Zielińska.

Gminny budżet na 2022 r. zakłada spore inwestycje w ochotnicze straże pożarne. Modernizacji doczekają się budynki OSP w Papowie Toruńskim, Gostkowie i Kamionkach Dużych. Ochotnicy z tej ostatniej jednostki otrzymają także dotację na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.

W ramach inwestycji oświatowych zaplanowano modernizację i remonty w dwóch największych szkołach z terenu gminy Łysomice oraz zakup monitorów interaktywnych dla szkół w ramach wymiany wysłużonego sprzętu dydaktycznego.

Nowy rok to także nowe inwestycje drogowe: budowa ul. Spółdzielczej, dróg rowerowych w miejscowości Wytrębowice oraz w miejscowości Gostkowo, dróg lokalnych zgodnie z harmonogramem oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach Gostkowo oraz Papowo Toruńskie – Osieki – wylicza skarbnik gminy Łysomice. – W kolejnym roku rozpoczną się także prace koncepcyjno-projektowe dotyczące budowy obwodnicy Łysomice – Papowo Toruńskie.

Budżet na 2022 r. zakłada kontynuację działań przeciw smogowi, co oznacza, że mieszkańcy nadal będą mogli ubiegać się o dotację z Urzędu Gminy na wymianę źródeł ciepła w swoich domach. Ponadto uwzględniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji gminy Łysomice, w przypadku przystąpienia Spółki Gazowniczej do rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy.

Gmina planuje także modernizację świetlicy w Zakrzewku, wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Wytrębowicach oraz wymianę instalacji c.o. w świetlicy w Papowie Toruńskim.

Najmłodsi mieszkańcy ucieszą się z zakupu nowych elementów na placach zabaw w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych.

Zgodnie z planem wieloletnim zrealizowana będzie dalsza rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionkowskiego: trwają prace nad projektem nowoczesnego i funkcjonalnego budynku dla służb czuwających nad bezpieczeństwem wczasowiczów i mieszkańców gminy. Nowe pomieszczenia zyskają komenda policji oraz ratownicy. Dodatkowo mają tam powstać sanitariaty.

– Plany gminy Łysomice są bardzo ambitne, uwzględniają działania i przedsięwzięcia w wielu różnych obszarach, począwszy od budowy infrastruktury drogowej, sanitarnej, a skończywszy na rozwoju w zakresie rekreacji i wypoczynku – deklaruje skarbnik Emilia Zielińska.
– Rok 2022 to duże wyzwanie dla samorządu. Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom, którzy coraz chętniej osiedlają się w gminie Łysomice – podsumowuje Piotr Kowal, wójt gminy.

Tagged

3 thoughts on “To będzie rok inwestycji w Łysomicach

Skomentuj Milena kożuch Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.