To będzie rok inwestycji. Oto budżet gminy Chełmża na 2019 r.

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości

Oświata i opieka społeczna – na te obszary gmina wyda w tym roku najwięcej. Sporo miejsca w budżecie zajmą też nowe inwestycje. Gminne wydatki wyniosą w tym roku aż 50,8 mln zł.

16 mln zł z tej kwoty gmina przeznaczy na inwestycje. Jest wśród nich kilka ważnych kontynuacji. Dotyczy to szczególnie infrastruktury drogowej: przebudowy doczekają się kolejne drogi gminne, a niektóre inwestycje będą realizowane wspólnie z województwem i powiatem.

REKLAMA

Pochłonie to łącznie blisko 2 mln zł – do inwestycji wojewódzkich gmina dorzuci 1,2 mln zł, a dotacje dla powiatu wyniosą 800 tys. zł. Powstanie za to m.in. chodnik w Bocieniu-Dźwierznie oraz Bogusławkach, a także ciąg pieszo-rowerowy na trasie Browina-Grzywna-Sławkowo.

Pośród nowych inwestycji należy wymienić budowę dróg rowerowych za prawie 2 mln zł przy drodze wojewódzkiej nr 551, przebiegających przez Nawrę, Bogusławki, Zelgno, a także termomodernizację budynku urzędu gminy i budynku po byłym gimnazjum w Głuchowie.

– Te inwestycje będą warte w sumie 1,6 mln zł – zapowiada wójt gminy Jacek Czarnecki. – Rozpoczęta zostanie budowa świetlicy wiejskiej w Strużalu. Na początek będzie to wydatek rzędu 284 tys. zł. Realizowany będzie również projekt w zakresie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych za 1,2 mln zł przy udziale wkładu finansowego mieszkańców. Docelowo inwestycja kosztować ma 2,5 mln zł.

Swoją kontynuację będą miały także prace rewitalizacyjne, przywracające dawny blask zaniedbanym terenom publicznym. Miejscowością tym razem poddaną procesowi odnowy jest Mirakowo.

W centrum wsi, obok pałacu, leży nieużytek, który po zagospodarowaniu stanie się miejscem aktywizacji społecznej. Przedsięwzięcie prowadzone w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 kosztować będzie 205 tys. zł, z czego 165 tys. zł wyniesie unijne dofinansowanie.

Podobnie przy udziale pieniędzy unijnych inwestycje prowadzone będą na terenie miejscowości Głuchowo. Tutaj całkowicie zostanie przebudowana miejscowa biblioteka gminna wraz z zakupem nowego umeblowania i zostanie zbudowane na terenie przyległym do miejscowej szkoły miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniorów. Obydwie inwestycje łącznie pochłoną 750 tys. zł.

Nie zapomniano też o lokalnych centrach życia społeczno-kulturalnego, jakimi są świetlice wiejskie. Planuje się w nich szereg drobnych inwestycji. Świetlica w Bielczynach doczeka się nowego zadaszenia, obok świetlicy w Głuchowie zostanie wybudowana nowa wiata, zaś w Świętosławiu parking.

Nieco większy remont czeka świetlicę w Szerokopasie, na który w budżecie planuje się wydać 50 tys. zł. Teren przy świetlicy w Windaku zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne.

– W większości inwestycje takie jak te wymienione w sołectwach finansowane są z Funduszu Sołeckiego, który w budżecie rezerwuje środki na łączną kwotę 600 tys. zł – wyjaśnia wójt Jacek Czarnecki. – Poza inwestycjami i bieżącymi remontami sołectwa z tej kwoty wydadzą jeszcze pieniądze na utrzymanie zieleni, świetlic, drobne naprawy placów zabaw. Sołectwom oprócz tego udało się jeszcze odłożyć trochę pieniędzy na wspólne spotkania integracyjne – dodaje wójt.

Na koniec tej wyliczanki „twardych” inwestycji infrastrukturalnych warto wymienić kontynuację takich inwestycji jak budowa kanalizacji w miejscowości Pluskowęsy-Zalesie za 1 mln zł oraz budowa remizy OSP w Zelgnie, na którą w tym roku planuje się wydać 80 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *