Terytorialsi rekrutują. Jak dołączyć do WOT?

Box2 Wiadomości
fot. nadesłane

Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają chętnych do dołączenia do swoich szeregów. Osoby, które chcą działać na rzecz swojej małej ojczyzny i jednocześnie spełniają warunki, mogą starać się o przyjęcie do służby.

W ramach Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzona została 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”. Jednostki WOT funkcjonują w tzw. Stałych Rejonach Odpowiedzialności, skupiających się na obszarze lokalnym. Stałym Rejonem Odpowiedzialności 8K-PBOT są powiaty naszego województwa. 

REKLAMA

Chcący podjąć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą się o to ubiegać – do wstąpienia w szeregi wystarczy kilka kroków. Starania zacząć należy od wizyty we właściwej do miejsca zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie trzeba złożyć wniosek o powołanie do służby wraz z potrzebnymi dokumentami. Znaleźć je można na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl (znajdują się na niej również materiały przygotowujące do rozmowy rekrutacyjnej). Wnioski można składać również za pomocą platformy internetowej e-PUAP. Następnie trzeba udać się na zapoznanie z jednostką i spotkać się z komisją rekrutacyjną, która przeprowadzi rozmowę. Stamtąd otrzymuje się skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. Kiedy już uda się przejść przez wszystkie powyższe kroki, z WKU otrzymuje się kartę powołania. Wtedy pozostaje już tylko udać się na szkolenie podstawowe lub wyrównawcze.

Aby móc się ubiegać o wstąpienie w szeregi WOT, trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki. Wymagane jest polskie obywatelstwo i ukończenie 18. roku życia. Nie można również być karanym. O przyjęciu decydować będzie również zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

WOT powstały wraz z początkiem 2017 r. i są silnie związane z lokalną społecznością. W działaniach skupiają się przede wszystkim na pomocy w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzialności. W czasie pokoju ich głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. W czasie wojny zajmują się wsparciem wojsk operacyjnych w strefie bezpośrednich działań bojowych. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *