Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla rolników. Resort rolnictwa zaproponował kolejne rozwiązania

Box1 Wiadomości
fot. Pixabay

Rozszerzono rozwiązania tarczy antykryzysowej, których celem jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Rolnicy mogą liczyć m.in. na zasiłki na czas kwarantanny, ponowną wypłatę świadczenia postojowego czy wsparcie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował siedem rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej. Najważniejszym z ich jest możliwość uzyskania zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przez rolnika dla niego i domowników, jeżeli zostaną objęci obowiązkową kwarantanną. Środki z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych będzie można przeznaczyć na działania, mające na celu przywrócenie normalnych warunków w sytuacji zakłóceń na rynku. Nie będą także naliczane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat na rzecz funduszu. Odsetki nie będą również naliczane od płatności, pobranych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jeżeli dłużnik wystąpi o rozłożenie na raty spłaty należności lub odroczenie ich w czasie.

REKLAMA

Przewidywane są także zmiany w PROW 2014-2020, zakładające m.in. umożliwienie wydłużania terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy. Pracodawcy z sektora rolno-spożywczego mają także możliwość uelastycznić czas pracy, czyli np. zmienić system lub rozkład czasu pracy czy zalecić pracownikowi nadgodziny. Wprowadzono także ułatwienia w sektorze ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego, m.in. przesunięcie terminu zgłaszania zamiaru eksportu roślin.

Wsparcie rolnikom lub przedsiębiorcom, prowadzącym działalność rolniczą zapewnia także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pożyczki, gwarancje, poręczenia lub leasing będą oferowane przedsiębiorcom w celu zapewnienia płynności finansowej i umożliwienia kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy i przyznawane przez okres trwania epidemii oraz 12 miesięcy po jej zakończeniu. Zasady wykorzystania wsparcia będą regulowane umową.

Dodatkowo, rozszerzony został zakres podmiotów, uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS, przyznana została możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego, poszerzono katalog podmiotów uprawnionych do dofinansowywania zatrudnienia i wprowadzono dodatkowe rozwiązania, dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *