Tak wygląda strajk w powiecie toruńskim. Czy pieniądze strajkujących trafią do szkół?

Box2 Chełmża Powiat toruński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Cztery placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest powiat toruński włączyły się do akcji protestacyjnej. – Wszyscy dyrektorzy zapewniają, że są w stanie zapewnić opiekę nad dziećmi pozostającymi w szkołach – informuje Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Do strajku pracowników oświaty przystąpiły organizacje związkowe czterech placówek, których organem prowadzącym jest powiat toruński.
To: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży.

REKLAMA

Do strajku nie przystąpili tylko pracownicy Szkoły Muzycznej w Chełmży I stopnia. Tam w referendum poprzedzającym strajk nie wzięło udziału co najmniej 50 proc. pracowników zakładu pracy.

Jak wygląda sytuacja w strajkujących placówkach powiatu toruńskiego?

– Wszyscy dyrektorzy zapewniają, że są w stanie zapewnić opiekę nad dziećmi pozostającymi w szkołach – informuje Andrzej Pabian, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych starostwa powiatowego. – Zarząd powiatu jest w stałym kontakcie z dyrektorami i wszelkie decyzje dotyczące opieki nad młodzieżą konsultowane są na bieżąco.

Egzaminy gimnazjalne przebiegły bez problemów i zakłóceń. Te nie pojawiły się też w przypadku trwającego egzaminu dla ósmoklasistów.

Oto dane dotyczące liczby strajkujących w szkołach powiatu toruńskiego, które otrzymaliśmy od starostwa powiatowego:

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

 • 8 kwietnia – nauczyciele: 22 strajkujących, 8 niestrajkujących, 7 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 10 niestrajkujących, 1 zwolnienie lekarskie
 • 9 kwietnia – nauczyciele: 22 strajkujących, 10 niestrajkujących, 5 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 6 strajkujących, 4 niestrajkujących, 1 urlop wypoczynkowy
 • 10 kwietnia – nauczyciele: 21 strajkujących, 10 niestrajkujących, 6 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 11 niestrajkujących
 • 11 kwietnia – nauczyciele: 21 strajkujących, 10 niestrajkujących, 6 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 11 niestrajkujących
 • 12 kwietnia – nauczyciele: 17 strajkujących, 11 niestrajkujących, 8 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 11 niestrajkujących
 • 15 kwietnia – nauczyciele: 15 strajkujących, 13 niestrajkujących, 9 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 11 niestrajkujących
 • 16 kwietnia – nauczyciele: 15 strajkujących, 13 niestrajkujących, 9 na zwolnieniu lekarskim, pracownicy niepedagogiczni – 11 niestrajkujących

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, 123 pracowników, w tym 80 nauczycieli

 • 8 kwietnia – do godz. 8.50 listę strajkową podpisało 26 nauczycieli, 35 z 48 pracowników administracji i obsługi nie podjęło strajku, pozostali przyszli do pracy później, przebywają na zwolnieniach lekarskich, urlopach wypoczynkowych, 5 nauczycieli nie podjęło strajku,
 • 9 kwietnia – 30 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 16 nauczycieli pracowało, 24 nauczycieli miało usprawiedliwioną nieobecność, odbywały się rekolekcje, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz jedna grupa pracowała na warsztatach,
 • 10 kwietnia – 29 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 17 nauczycieli pracowało, 28 nauczycieli miało usprawiedliwioną nieobecność, odbywały się rekolekcje, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 grupa pracowała na warsztatach,
 • 11 kwietnia – 28 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 17 nauczycieli pracowało, 29 nauczycieli miało usprawiedliwioną nieobecność, odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz na warsztatach, pracujący nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzili zajęcia z uczniami, którzy chcieli poprawić oceny,
 • 12 kwietnia – 28 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 17 nauczycieli pracowało, 29 nauczycieli miało usprawiedliwioną nieobecność, odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz na warsztatach, pracujący nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzili zajęcia z uczniami, którzy chcieli poprawić oceny,
 • 15 kwietnia – 24 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 20 nauczycieli pracowało (4 nauczycieli zostało oddelegowanych na egzamin ósmoklasisty), 30 nauczycieli miało usprawiedliwioną nieobecność, odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz na warsztatach, pracujący nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzili zajęcia z uczniami, którzy chcieli poprawić oceny,
 • 16 kwietnia – 19 nauczycieli strajkowało, z 48 pracowników administracji i obsługi nikt nie podjął strajku, 17 nauczycieli pracowało (3 nauczycieli zostało oddelegowanych na egzamin ósmoklasisty), odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz na warsztatach, pracujący nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzili zajęcia z uczniami, którzy chcieli poprawić oceny. Odbyło się spotkanie wychowawcy z 1 klasą maturalną.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, 51 pracowników, w tym 32 nauczycieli

 • 8 kwietnia – nauczyciele przychodzili do szkoły na swoje godziny dydaktyczne i deklarowali sukcesywnie przystąpienie do strajku, podpisując listę, w godz. 8-12.20 młodzież, która przyszła do szkoły, miała zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 • 9 kwietnia – część uczniów uczestniczy pod opieką nauczycieli w warsztatach organizowanych przez Książnicę Kopernikańską, zajęcia na UMK zostały odwołane, rodzice i uczniowie są informowani na bieżąco za pośrednictwem Facebooka i aplikacji mobilnej. W godz. 8-12.20 młodzież, która przyszła do szkoły, miała zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 • 10 kwietnia – z 31 nauczycieli uczących w szkole: 6 podjęło pracę; 14 strajkowało; 11 miało dzień wolny zgodnie z planem lekcji, przebywało na L4 lub urlopie. Do strajku przystąpiło 3 pracowników administracji i obsługi.
 • 11 kwietnia – na 31 nauczycieli uczących w szkole: 5 podjęło pracę; 15 strajkowało; 11 miało dzień wolny zgodnie z planem lekcji, przebywało na L4 lub urlopie. Zapewnione zostały zajęcia zgodnie z planem zastępczym.
 • 12 kwietnia – z 31 nauczycieli uczących w szkole: 7 podjęło pracę; 14 strajkowało; 10 miało dzień wolny zgodnie z planem lekcji, przebywało na L4 lub urlopie. Zapewnione zostały zajęcia zgodnie z planem zastępczym.
 • 15 kwietnia – z 31 nauczycieli uczących w szkole: 7 podjęło pracę; 18 strajkowało; 6 miało dzień wolny zgodnie z planem lekcji lub przebywało na L4. Zapewnione zostały zajęcia zgodnie z planem zastępczym od godz. 8.50 do godz. 13.15
 • 16 kwietnia – zapewnione zostały zajęcia zgodnie z planem zastępczym.

Nauczycielom nie należy się wynagrodzenia za czas strajku. Wiele samorządów zapowiedziało już jednak, że mimo iż nie wydadzą części zaplanowanych kwot, wydatki na oświatę pozostaną na tym samym poziomie. Jak będzie to wyglądać w przypadku powiatu toruńskiego?

– Powiat toruński zamierza utrzymać wydatki na oświatę na takim samym poziomie – wyjaśnia Pabian. – Każdy dyrektor szkoły zobowiązany jest zarządzać finansami zgodnie z przepisami prawa. Należy mieć na uwadze, że naruszenie przepisów dotyczących niezgodnego z prawem dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi czyn będący naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu.

Nauczyciele będą mogli otrzymać wynagrodzenie np. za dodatkowe zajęcia. Wydatki na nie muszą jednak być uzasadnione.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu. Miłośnik architektury modernistycznej, piewca Rubinkowa.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *