Tak się zmienia gmina Chełmża. Zakończyły się prace w Kończewicach i centrum Zalesia

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
Dawniej omijano je szerokim łukiem. Obecnie zrewitalizowane tereny w Zalesiu i Kończewicach stanowią miejsca chętnie odwiedzane dzięki nowym funkcjom rekreacyjnym, fot. Łukasz Piecyk

„Rewitalizacja”, czyli wyjście z kryzysu. Modny ostatnio termin znaczy mniej więcej tyle co przywrócenie do życia zaniedbanych obszarów społecznych czy infrastrukturalnych. Również w gminie Chełmża takich przestrzeni nie brakowało… Do niedawna. Właśnie zakończyły się prace w Kończewicach i centrum Zalesia, dzięki którym dawniej opuszczone tereny znów ożyją.

Inwestycje w Zalesiu i Kończewicach zrealizowano w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023. Dostępny na stronie internetowej urzędu gminy dokument wymienia długą listę przedsięwzięć społecznych (dotyczących m.in. problematyki ubóstwa, uzależnień, bezpieczeństwa) oraz infrastrukturalnych, jakie zostały lub zostaną w najbliższym czasie podjęte.

REKLAMA

Autorzy dokumentu sporo uwagi poświęcili zwłaszcza trzem miejscowościom na terenie gminy: właśnie Zalesiu i Kończewicom, a także Mirakowu. W Kończewicach przestrzenią zdegradowaną był nieużytkowany teren, na którym wcześniej prowadzono działalność rolniczą. W 2008 r. ten teren przekazano gminie w użytkowanie wieczyste. W 2017 r. zlikwidowano od dawna nieczynną oczyszczalnię ścieków.

– Zachwaszczony i zdewastowany przez długie lata nieużytkowania teren został najpierw uporządkowany – mówi Teresa Wolin, kierowniczka Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy. – Właśnie zakończyły się tam prace adaptujące tę zaniedbaną przestrzeń na miejsce rekreacji dla mieszkańców. Dziś trudno poznać to miejsce. Spodziewamy się, że przyciągnie zwłaszcza dzieci i młodzież zainteresowane nauką jazdy na rowerze i poznawaniem znaków drogowych. Powstało tam miasteczko rowerowe z asfaltowymi ścieżkami, gdzie można oczywiście trenować przed egzaminami, ale poza tym po prostu dobrze się bawić. Jest też ogólnodostępna, plenerowa siłownia oraz zadaszone wiaty z ławkami, gdzie można sobie odpocząć.

Również nieużytki w centrum Zalesia odzyskały blask, gdy powstała tam nowa, atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna. Tereny dawniej należące do PGR-u szpeciły tę miejscowość o dużych walorach turystycznych, które zawdzięcza głównie pobliskiemu jezioru i dworkowi.

– Dziś mamy tam siłownię plenerową i plac zabaw dla dzieci – mówi Teresa Wolin. – Jest sporo zieleni, zadbane ścieżki, ławki. Można sobie przyjść i poczytać w otoczeniu zieleni, pobawić się z dziećmi lub po prostu odpocząć.

Koszt inwestycji w Zalesiu wyniósł blisko 650 tys. zł, część środków zapewniła dotacja z funduszy europejskich. 22 listopada teren w Zalesiu wizytowali przedstawiciele Komisji Europejskiej. O tym, jak przebiegała realizacja inwestycji i dlaczego w ogóle była potrzebna, opowiedziała gościom z UE sekretarz gminy Ewa Pudo. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego i przedstawiciele LGD „Ziemia Gotyku”.

W przyszłym roku zaplanowano kolejny etap gminnej rewitalizacji – tym razem w Mirakowie. Tam, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu, leży od lat zaniedbany nieużytek. Kiedyś stanowił zaplecze dla pałacu, w którym znajdują się mieszkania komunalne i wiejska świetlica. Obecnie są tam chaszcze, z których ludzie robią sobie wysypisko. Niebawem stanie się atrakcyjnym miejscem aktywizacji społecznej.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 ma charakter zintegrowany – opisany wyżej projekt infrastrukturalny, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest równolegle z projektem „miękkim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *