Zebrania wiejskie w gminie Zławieś Wielka za nami. Jakie problemy zgłosili mieszkańcy?

Mieszkańcy osiemnastu sołectw z gminy Zławieś Wielka zdecydowali, kto w najbliższych 5 latach będzie pełnił funkcję sołtysa w ich wsi. Obecność wójta skłoniła także do rozmów na wiele ważnych dla lokalnej społeczności tematów: służby zdrowia, dróg czy wywozu i segregacji śmieci. Zebrania wiejskie rozpoczęły się 11 marca w świetlicy w Czarnym Błocie. Najwięcej zainteresowanych przyszło […]

Więcej