Nawałnica w gminie Obrowo. Przyznano zasiłki szkolne

Przypominamy, że nawałnica przeszła przez gminę Obrowo w nocy z 14 na 15 lipca, przynosząc duże zniszczenia. Samorząd gminny zdecydował o przyznaniu siedmiorgu dzieciom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zasiłki szkolne w wysokości 620 zł. Zasiłki przyznał Dział Edukacji Urzędu Gminy Obrowo w porozumieniu z obrowskim GOPS-em. Wsparcie w wysokości 620 zł […]

Więcej

Gmina Obrowo. Ile wydano na stypendia dla uczniów?

W gminie Obrowo zakończono wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia ubiegłego roku. Łącznie w tym okresie pobierający naukę w gminnych szkołach otrzymali ponad 250 tys. zł w ramach różnego rodzaju wsparcia.  Aż 115 uczniów z terenu gminy otrzymało stypendia szkolne. Wydatki na uczniów to jednak nie tylko stypendialna pomoc, ale […]

Więcej