Nowy system odczytu wodomierzy w Gminie Łubianka

Praca inkasenta zostanie po części zastąpiona wprowadzeniem skrzynki elektronicznej, która dostępna będzie pod tym adresem w zakładce “odczyty”. Każdy mieszkaniec, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej uzyska dostęp do wszelkich danych i informacji związanych ze świadczoną usługą oraz, co najważniejsze, będzie mógł podać stan (odczyt licznika) wodomierza. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura […]

Więcej