Wielka Nieszawka. Zgłoś do odbioru wyroby zawierające azbest

W ramach “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032” mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do odbioru wyroby zawierające azbest. Kosztami kwalifikującymi się do programu są koszty odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać do 28 maja 2021 roku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem 056 […]

Więcej

Mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą zdobyć środki na utylizację azbestu

Do 4 marca mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą składać wnioski o dofinansowanie utylizacji azbestu. Rozbiórką popularnego eternitu powinni zajmować się fachowcy, ponieważ drażniący pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub demontażu płyt azbestowych, może powodować nawet raka. 80 proc. kosztów rozbiórki azbestowego dachu pokrywa gmina i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. […]

Więcej