Przy szkole w Lubiczu Dolnym powstanie sala gimnastyczna

Gmina Lubicz w poniedziałek 7 czerwca przekazała wykonawcy plac budowy pod salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Uczniowie nie będą już musieli ćwiczyć przy remizie OSP. Sala zostanie oddana do ich użytku we wrześniu 2022 r. Zadania podjął się Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. Miejsce budowy zostanie zabezpieczone w taki sposób, aby nadal można […]

Więcej