Podstawówka w Gronowie zlikwidowana. Co na jej miejsce?

Radni z Lubicza o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie oficjalnie zdecydowali w styczniu. Rodzice byli zdruzgotani taką decyzją i próbowali walczyć o placówkę. Niestety, szkoły nie udało się zachować. Teraz na jej miejscu powstaje dom seniora i filia gminnej biblioteki. Przypominamy, że walka o gronowską podstawówkę trwała kilka lat. Proces likwidacji szkoły, za którą optowała […]

Więcej

Szkoła w Gronowie zostanie zlikwidowana. Znamy opinię kuratorium

Rodzice dzieci, uczęszczających do gronowskiej podstawówki, deklarowali w styczniu, że nie oddadzą placówki bez walki. Uważali, że przedstawiane przez gminę argumenty za likwidacją szkoły są pozbawione podstaw. O swojej sprawie poinformowali m.in. kuratorium oświaty. Wiemy już, jaka jest opinia instytucji. Przypominamy, że spór na linii rodzice – gmina wybuchł w styczniu. Urząd Gminy Lubicz, czyli […]

Więcej

Likwidacja szkoły w Gronowie. “Uzasadnienie zostało bezczelnie skopiowane”

Rada Gminy Lubicz 21 stycznia zdecydowała o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. Przypominamy, że pomiędzy rodzicami a gminą wybuchł na tym tle konflikt. Rodzice nie zgadzają się z przedstawioną argumentacją, podkreślając, że ich dzieci mają w gronowskiej placówce bardzo dobre warunki rozwoju. Teraz okazuje się także, że gmina nie zadała sobie nawet trudu, aby przygotować […]

Więcej

Szkoła Podstawowa w Gronowie do likwidacji. “Nie oddamy jej bez walki”

Zbyt mała liczba uczniów, nierentowność, słabe wyniki w nauce i brak możliwości „rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego” dzieci. To najważniejsze argumenty gminy za likwidacją podstawówki w Gronowie. Dyrekcja jest zdruzgotana takim przedstawieniem sprawy, a rodzice zapowiadają, że o szkołę będą walczyć. Gmina Lubicz tłumaczy, że powodem zamknięcia szkoły jest przede wszystkim zbyt mała liczba uczęszczających […]

Więcej