W Sąsiecznie otwarto nową świetlicę. To budynek po dawnej szkole

Niegdyś mieściła się tu szkoła, a przez ostatnie lata stan budynku pogarszał się. Teraz przeszedł gruntowną rewitalizację i służy jako świetlica wiejska oraz siedziba gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Remont budynku w Sąsiecznie stworzył miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Wszystko dzięki pozyskaniu przez gminę unijnych pieniędzy w ramach Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie […]

Więcej