Likwidacja Straży Gminnej z oporami. Po sesji Rady Gminy Czernikowo

Radni na dzisiejszej sesji byli bardzo jednomyślni, z małymi wyjątkami. Emocje na sali wzbudził projekt dotacji na remont kościelnego ołtarza oraz ten dotyczący likwidacji Straży Gminnej. Początek sesji zdominowały sprawy budżetowe. Niestety, gmina jest bardzo zadłużona, co martwi zarówno włodarzy, jak i radnych. Dług wynosi około 21 milionów, a raty są rokrocznie większe. – Musimy […]

Więcej