Konkurs na statuetkę nierozstrzygnięty

Bez wyłonienia zwycięzcy zakończyło się wtorkowe posiedzenie komisji konkursowej oceniającej projekty statuetek przesłanych na konkurs pn. „Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”. Żadna z propozycji nie uwzględniała postaci patrona wyróżnienia. Konkurs miał charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział artyści plastycy, uczniowie i studentów szkół artystycznych oraz inni twórcy. Nagrodą było 3 tysiące złotych oraz […]

Więcej