Od tego roku śmieci segregujemy inaczej. Jak?

Od stycznia w gminie Lubicz mieszkańcy śmieci sortują inaczej. Od 15 kwietnia odpady ulegające biodegradacji będą odbierane ze wszystkich miejscowości. Papier należy wrzucić do worka niebieskiego, szkło – zielonego, metale i tworzywa sztuczne – żółtego, a bioodpady do pojemnika brązowego. Odpady zmieszane będą gromadzone w pojemnikach szarych lub czarnych. „Pakiet startowy” worków w odpowiednich kolorach […]

Więcej