Sztandar niezgody w Łubiance. Czyj to był pomysł?

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości gmina Łubianka miała wejść w posiadanie własnego sztandaru. Zostanie to jednak odsunięte w bliżej nieokreśloną przyszłość. Istnieją dwie wersje wydarzeń. Pierwsza mówi, że pomysł sztandaru powstał w roku ubiegłym przy okazji organizowania imprez okolicznościowych upamiętniających 100-lecie powrotu Polski na mapę Europy. Jedną z inicjatyw na godne uczczenie rocznicy było wykonanie […]

Więcej