Wójt gminy Wielka Nieszawka bez wotum zaufania. Za nami sesja rady gminy

Rada gminy Wielka Nieszawka podczas wczorajszej sesji nie udzieliła wójtowi Krzysztofowi Czarneckiemu wotum zaufania. Jednocześnie, wójt otrzymał od niej absolutorium. Co to oznacza dla gminy? Wczorajsza sesja rady gminy nie przyniosła dobrych wieści dla obecnego wójta. Podczas głosowania nad wotum zaufania, tylko 7 radnych zagłosowało za. Przeciw było 8. Oznacza to, że wójt wotum zaufania […]

Więcej