Chełmża. Trwa projekt wspierający aktywizację zawodową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt „Przyszłość w moich rękach”. Ma wesprzeć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w odnalezieniu się na rynku pracy. Zajęcia odbywają się już od 3 miesięcy i skierowane są nie tylko do samych zgłoszonych do projektu, ale też ich rodzin. Uczestników projektu wyłoniono w lutym, w wyniku prowadzonej […]

Więcej