Asystent rodziny potrzebny w Obrowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” od 28 stycznia do 8 lutego do godz. 14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie (Budynek Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 15) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. […]

Więcej