Światłowód w gminie Łysomice. Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości

Na terenie gminy Łysomice ruszyła budowa sieci światłowodowej. Umożliwi to mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. Prace nie będą jednak mogły zostać wykonane, jeżeli właściciele nieruchomości nie wyrażą zgody na ich przeprowadzenie. Inwestycja realizowana jest przez firmę Nexera w ramach programu Polska Cyfrowa. Budowa sieci światłowodowej finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co oznacza, że […]

Więcej

Światłowód w gminie Łubianka. Potrzebna zgoda od właścicieli nieruchomości

Na terenie gminy Łubianka powstaje nowoczesna sieć światłowodowa. Umożliwi ona mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli właściciele nieruchomości nie wyrażą zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie należących do nich działek. Światłowód to duże udogodnienie dla mieszkańców gminy Łubianka. Sieć będzie tworzona w miejscowościach Warszewice, Biskupice, Brąchnowo, Pigża i […]

Więcej

Kolejne szkoły w powiecie chełmińskim zostały doposażone w sprzęt komputerowy [ZDJĘCIA]

Powiat chełmiński dokonał zakupu kolejnych 24 laptopów. Sprzęt będzie wykorzystywany w formie wsparcia zdalnego nauczania. Projekt jest w 100 proc. dofinansowywany z budżetu Unii Europejskiej, a łączne wsparcie dla samorządu powiatowego to 80 tys. zł. Starostwo Powiatowe w Chełmnie uzyskało 80 tys. zł dofinansowania do realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej […]

Więcej

Szybki internet w gminie Unisław. Trwa budowa sieci światłowodowej

Na terenie gminy Unisław powstanie sieć światłowodowa. Mieszkańcy zyskają dzięki temu dostęp do szybkiego łącza internetowego. Będą oni musieli jednak wyrazić zgodę na poprowadzenie kabla przez swoją posesję. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu […]

Więcej

Do Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie trafiło 20 tabletów [ZDJĘCIA]

Powiat chełmiński dokonał zakupu 20 tabletów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Udało się na ten cel uzyskać dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. Sprzęt został przekazany szkołom przez starostę chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata […]

Więcej

Nowe laptopy i tablety trafią do uczniów szkół podstawowych z gminy Chełmża

Gmina Chełmża dołączyła do rządowego projektu „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu udało się pozyskać środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Z nowych nabytków skorzystają zwłaszcza ci uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych. Projekt „Zdalna Szkoła” ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, dla których zdalne nauczanie stało się obowiązkiem. Będą oni […]

Więcej

Kolejne laptopy trafiły do uczniów z gminy Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka pozyskała 55 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. W puli środków rządowego projektu będącego częścią programu „Polska Cyfrowa” przygotowano łącznie ponad 182 mln zł. Nie jest to pierwszy raz, kiedy gminie udało się pozyskać fundusze na zakup sprzętu komputerowego.  W maju gmina Wielka […]

Więcej

Laptopy i tablety dla uczniów z powiatu chełmińskiego

Powiat chełmiński wziął udział w ogólnopolskim projekcie „Zdalna szkoła”. Umożliwi to zakup sprzętu komputerowego dla szkół, który stanie się istotnym wsparciem w realizacji formuły kształcenia na odległość. Projekt „Zdalna szkoła” wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020. Jego celem jest zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu wśród uczniów, wyrównywanie szans i eliminowanie różnic terytorialnych […]

Więcej

Laptopy dla uczniów z gminy Łubianka

Samorząd Łubianki zdecydował się wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów gminnych szkół podstawowych. Udało się pozyskać na ten cel 70 tys. zł. Szkoły już wcześniej podjęły też decyzję o użyczeniu uczniom własnego sprzętu. Takie kroki pozwoliły efektywniej realizować założenia kształcenia na odległość.  Zamknięcie placówek edukacyjnych wymusiło przyjęcie nowych standardów kształcenia. Uczniowie i nauczyciele w […]

Więcej