Mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą zdobyć środki na utylizację azbestu

Do 4 marca mieszkańcy gminy Papowo Biskupie mogą składać wnioski o dofinansowanie utylizacji azbestu. Rozbiórką popularnego eternitu powinni zajmować się fachowcy, ponieważ drażniący pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub demontażu płyt azbestowych, może powodować nawet raka. 80 proc. kosztów rozbiórki azbestowego dachu pokrywa gmina i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. […]

Więcej