Gmina Obrowo. Ile wydano na stypendia dla uczniów?

W gminie Obrowo zakończono wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia ubiegłego roku. Łącznie w tym okresie pobierający naukę w gminnych szkołach otrzymali ponad 250 tys. zł w ramach różnego rodzaju wsparcia.  Aż 115 uczniów z terenu gminy otrzymało stypendia szkolne. Wydatki na uczniów to jednak nie tylko stypendialna pomoc, ale […]

Więcej

Ile gmina Obrowo wydała na niepubliczne szkoły? Mamy dane za 2020 rok

Ponad 2,2 mln zł trafiło w ubiegłym roku do niepublicznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Obrowo. Kwoty, jakie trafiają do prywatnych placówek oświatowych są uzależnione od tego, jak dużo pieniędzy gmina wykłada na te publiczne. Wysoka kwota jak w ubiegłym roku zasiliła niesamorządowe placówki, potwierdza więc, że dla gminy oświata jest jednym z priorytetów. […]

Więcej

Gmina Obrowo stawia na edukację. Ponad 30 mln zł na oświatę w zeszłym roku

Blisko 22,5 mln zł wynoszą łączne koszty wynagrodzeń w sektorze oświaty w gminie Obrowo. Jest to więcej, niż wynosi cała subwencja oświatowa, dlatego gmina regularnie dokładać musi na edukację z własnej kieszeni. W nowym roku szkolnym, zgodnie z oczekiwaniami pracowników oświaty, utrzymane zostaną jednak wszystkie stanowiska nauczycielskie, administracji i obsługi. Gmina Obrowo otrzymuje łącznie 19.819.288 […]

Więcej