Gmina Obrowo otwarta na młodych. Sukcesy w wielu dziedzinach

Gmina Obrowo nie kryje, że edukacja młodzieży stanowi jeden z jej priorytetów. Za sukcesami najmłodszych nierzadko stoją właśnie duże wydatki na oświatę i motywacyjne stypendia. W takim systemie głos utalentowanej młodzieży ma znaczenie, a władze gminy pokazują, że chcą go słuchać i wspólnie wytyczać kierunki rozwoju. Młodzi decydują W gminie Obrowo powołana została Młodzieżowa Grupa […]

Więcej

Młodzieżowa Grupa Doradcza w gminie Obrowo już działa. Kim są jej członkowie?

W gminie Obrowo powołano Młodzieżową Grupę Doradczą, działającą przy wójcie Andrzeju Wieczyńskim. Grupa jest zaproszeniem młodzieży do zainteresowania się rozwojem gminy i jednocześnie gwarantem, że głos kolejnego pokolenia zostanie wysłuchany. Poznaliśmy już czternastu członków nowego organu doradczego. Mają od 13 do 24 lat, są uczniami szkół podstawowych i liceów oraz studentami na uniwersytecie, ale przede […]

Więcej

W gminie Obrowo powstaje Młodzieżowa Grupa Doradcza. Trwają zgłoszenia

Młodzi ludzie, którzy chcieliby zaangażować się w samorządową działalność, nierzadko napotykają na bariery, spowodowane brakiem możliwości. W strukturach gmin nie ma dla nich miejsca, a władze nie zawsze słuchają głosu młodych mieszkańców. Naprzeciw potrzebom młodzieży postanowiono wyjść w gminie Obrowo, gdzie zadecydowano o powstaniu działającej przy wójcie Młodzieżowej Grupy Doradczej. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie […]

Więcej