50 mln zł dla Lokalnych Grup Działania. Wręczono aneksy do umów

20 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa otrzyma łącznie prawie 50 mln zł na uruchomienie nowych firm, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oficjalnie wręczono aneksy do ,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD.  Umowy przedstawicielom LGD wręczyła członkini zarządu województwa Aneta […]

Więcej

Z roboczą wizytą w Łysomicach. Przedstawiciele województw poznawali efekty działania LGD

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z 10 województw przybyli z roboczą wizytą do gminy Łysomice, by zapoznać się z efektami wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez Lokalne Grupy Działania województwa kujawsko-pomorskiego. Lokalna Grupa Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej […]

Więcej