Uproszczony Plan Urządzenia Lasu w gminie Obrowo. Można składać uwagi

W urzędzie gminy w Obrowie można zajrzeć do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów. Właściciele lasów mogą się z nim zapoznać i zgłosić uwagi, jednak nie później, niż do 20 października.  Plan do wglądu mieszkańców dostępny będzie przez 60 dni, od 21 września do 19 listopada. Znaleźć go będzie można w pokoju nr 33 siedziby urzędu. […]

Więcej