Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw […]

Więcej

Zbliża się nabór wniosków o rekompensatę za klęski żywiołowe lub ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 października będzie przyjmować wnioski o wsparcie finansowe w ramach rekompensaty za poniesione w gospodarstwach straty. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może uzyskać rolnik, to 300 tys. zł. Wsparcie dedykowane jest dla rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne […]

Więcej