Małe zainteresowanie rodziców posłaniem dzieci do szkół w gminie Łubianka

Kolejny etap odmrażania gospodarki dał możliwość ponownego otwarcia placówek oświatowych dla klas 0-III w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dyrektorzy podstawówek z gminy Łubianka przeprowadzili rozpoznanie wśród rodziców, czy byliby oni chętni skorzystać z takiej możliwości. Okazało się, że tylko niewielka liczba rodziców z gminy Łubianka jest zainteresowanych ponownym posłaniem swoich pociech do szkół. Na terenie gminy […]

Więcej

Takie cyrki na sesji rady gminy tylko w Łubiance!

Wczoraj Rada Gminy Łubianka zebrała się, żeby rozpatrzyć skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w dwóch kwestiach: statutu gminy Łubianka oraz przyznawania i wysokości diet dla radnych i sołtysów. Na posiedzeniu nie zabrakło gorącej wymiany zdań. Ta sprawa swój początek ma 21 grudnia ub.r., kiedy na sesji Rady Gminy Łubianka zostały przyjęte dwie uchwały: statut gminy Łubianka oraz zasady przyznawania i […]

Więcej