Smart villages, czyli inteligentne wsie. Czym są i czy jest możliwe ich tworzenie na krajowym gruncie?

Dostępny on-line urząd gminy, inwestycje proekologiczne czy internetowe platformy sprzedażowe, oferujące lokalne produkty. To tylko niektóre cechy, charakteryzujące smart villages, czyli inteligentne wioski. Koncepcja może stać się remedium na problemy współczesnych wsi, takie jak wyludnianie czy niedofinansowanie, choć na razie – jak twierdzą eksperci – jest jeszcze w powijakach.  Smart villages to koncepcja wyrosła z […]

Więcej

Czy polska wieś ma szansę na cyfryzację? “Wszystko leży w rękach Unii Europejskiej”

Hiszpańskie municipios postawiły na odnawialne źródła energii, niemieckie gminy na rozwój e-usług. W Polsce Inteligentne Wioski dopiero się rodzą, jednak szansa na rozwój jest. Tę, według ekspertów, dać nam może najbliższa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Koncepcja Inteligentnych Wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o […]

Więcej