W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Będzie mowa o programie “Czyste powietrze”

Chełmża zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, związanym z programem “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym i zachowaniem środków bezpieczeństwa. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. W jego ramach mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych […]

Więcej