Wojewoda zobowiązał koła łowieckie do sanitarnych odstrzałów dzików. Nie wszystkim się to podoba

Niepokoją mieszkańców miast, niszczą uprawy i przyczyniają się do rozprzestrzeniania ASF. Z drugiej strony pozytywnie wpływają na stan sanitarny lasu i pomagają zwalczać leśnych szkodników. Myśliwi podkreślają, że w określaniu liczebności populacji dzików należy kierować się zasadą złotego środka, a zarządzanie dodatkowych ostrzałów – może nią zachwiać. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz 31 marca zarządził sanitarny […]

Więcej

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw […]

Więcej

Zbliża się nabór wniosków o rekompensatę za klęski żywiołowe lub ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 października będzie przyjmować wnioski o wsparcie finansowe w ramach rekompensaty za poniesione w gospodarstwach straty. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może uzyskać rolnik, to 300 tys. zł. Wsparcie dedykowane jest dla rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne […]

Więcej

ASF w gospodarstwie. Producenci rolni mogą liczyć na pomoc finansową

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świńw związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Wysokość pomocy uzależniona będzie od średniej rocznej liczby świń (maks. 50 na jednego producenta) oraz liczby dni, objętej zakazem produkcji w kwocie 0,36 zł za […]

Więcej

ASF i trzoda chlewna głównymi tematami chełmińskiego spotkania “Razem dla Kujaw i Pomorza”

Pogłębienie wiedzy o aktualnych problemach wsi było celem spotkania instytucji rolniczych z gospodarzami z powiatu chełmińskiego. Zorganizowane ono zostało 6 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim. Udział wzięło w nim około 40 gospodarzy. – Głównym celem spotkania był bezpośredni kontakt z gospodarzami z regionu, wysłuchanie pytań i rozmowa o problemach rolników oraz mieszkańców […]

Więcej