Mieszkańcy Łubianki w czynie społecznym. Dostarczyli sprzęt i brukowali

Teren przy drewnianym budynku za amfiteatrem w Łubiance został wyłożony kostką brukową. Nie potrzeba było wynajmować firmy. Mieszkańcy zakasali rękawy i całą pracę wykonali samodzielnie. Całe przedsięwzięcie zainicjowała sołtys Agnieszka Myślinska. Terenem Gminnego Parku Kultury opiekuje się Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance. Jedna jego część należy jednak do sołectwa Łubianka. Chodzi o drewniany budynek […]

Więcej