Szkoła w Gronowie zostanie zlikwidowana. Znamy opinię kuratorium

Box2 Lubicz Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Rodzice dzieci, uczęszczających do gronowskiej podstawówki, deklarowali w styczniu, że nie oddadzą placówki bez walki. Uważali, że przedstawiane przez gminę argumenty za likwidacją szkoły są pozbawione podstaw. O swojej sprawie poinformowali m.in. kuratorium oświaty. Wiemy już, jaka jest opinia instytucji.

Przypominamy, że spór na linii rodzice – gmina wybuchł w styczniu. Urząd Gminy Lubicz, czyli organ prowadzący szkołę, argumentował, że placówka jest nierentowna i nie umożliwia uczniom “rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego”. Wskazywał także na słabe wyniki w nauce. Z ostatnim twierdzeniem nie zgodziła się dyrekcja, przytaczając liczne sukcesy uczniów oraz wskazując na mnogość podejmowanych inicjatyw integracyjnych przez społeczność szkolną. Rodzice z kolei poczuli się bardzo dotknięci stwierdzeniem, jakoby ich dzieci nie mogły się w placówce rozwijać. “Uważamy, że dzieci w szkole w Gronowie mają bardzo dobre warunki do nauki i samorozwoju”, podkreślali w rozmowie z “Poza Toruń”.

REKLAMA

Rodzice z prośbą o interwencję zwrócili się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Przygotowując się do wydania opinii, zbieramy wszystkie niezbędne materiały i przeprowadzamy wizję lokalną. Odbyliśmy wizyty zarówno w szkole w Gronowie, czyli w szkole wobec której została podjęta uchwała o zamiarze likwidacji, jak i w szkole w Grębocinie, czyli w szkole, do której mieliby uczęszczać uczniowie z Gronowa po ewentualnej likwidacji. Sprawdzaliśmy, czy dane podane w uzasadnieniu do uchwały intencyjnej oraz dane, przekazywane przez rodziców są zgodne z prawdą – tłumaczyła w lutym Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Ostatecznie, po przeanalizowaniu zebranych materiałów, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Zgoda kuratorium otwiera proces zmierzający do likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie z dniem 31 sierpnia. Budynek tej szkoły nadal będzie służył celom oświatowym (kontynuacja działalności oddziałów przedszkolnych) i społecznym (placówka Dziennego Domu Seniora) środowiska lokalnego – poinformował Urząd Gminy Lubicz.

Poprosiliśmy Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty o uzasadnienie wydanej opinii. Do tematu wrócimy. Więcej w najbliższym wydaniu “Poza Toruń”.

Tagged

1 thought on “Szkoła w Gronowie zostanie zlikwidowana. Znamy opinię kuratorium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.