Szkoła Podstawowa w Obrowie przeszła rozbudowę

Box2 Obrowo
fot. Łukasz Piecyk

2,5 mln zł – tyle kosztowała rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie. Prace udało się zakończyć w terminie, a w ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej części placówki. Dla uczniów i nauczycieli inwestycja oznacza lepsze warunki do nauki i pracy. Jak zmieniła się obrowska szkoła?

Prace w Szkole Podstawowej w Obrowie rozpoczęły się jeszcze w marcu ubiegłego roku. Składały się z dwóch części. Pierwszą była rozbudowa, w ramach której od południowej strony powstał zupełnie nowy budynek. W nowej przestrzeni mieszczą się aula, wykorzystywana również jako sala lekcyjna do nauki plastyki i muzyki, a także hall, pełniący funkcję szatni z szafkami dla każdego ucznia. W nowej części powstały także toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dyżurka. Koszty rozbudowy gmina Obrowo w całości pokryła ze środków własnych, przeznaczając na ten cel 906 tys. zł.

REKLAMA

Równolegle do powstawania nowego obiektu trwały prace nad termomodernizacją już istniejącej części placówki. I tu zmieniło się sporo. W budynku szkoły z lat 60. i z 1999 r. wymieniono stolarkę okienną. Ponadto wymieniono instalację grzewczą (rury i grzejniki), zmieniono dach sali gimnastycznej, wymieniono też strop w dawnym budynku. Modernizacji doczekała się również kotłownia, gdzie zamontowano automatyczny podajnik pelletu. Szkoła będzie mogła też zmniejszyć zużycie energii dzięki instalacji solarnej do podgrzewania wody. W trakcie prac nie zapomniano również o osobach z niepełnosprawnościami. Sporym ułatwieniem dla nich będą świeżo powstałe windy, a także toalety dostosowane do ich potrzeb, które znalazły się na pierwszym piętrze. Część termomodernizacyjna kosztowała aż 1 475 tys. zł. Dużą część kosztów pokryło dofinansowanie, które udało się pozyskać gminie. To 1 052 tys. zł ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace nad całością inwestycji przebiegły zgodnie z planem, a uczniowie z nowej części szkoły korzystać mogą już od maja. Jej uroczyste otwarcie odbyło się jednak dopiero w ubiegłym tygodniu – 19 października. W hallu nowego budynku miała miejsce oficjalna gala, po której goście przenieśli się do auli, gdzie obejrzeli spektakl poświęcony wartościom przekazywanym przez patrona szkoły Jana Pawła II. W uroczystościach wzięli udział m.in. wójt gminy Andrzej Wieczyński, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, radny sejmiku województwa Przemysław Przybylski oraz radni gminy.

– Rozbudowa szkoły w Obrowie to wspólny sukces władz samorządowych i mieszkańców. Takie inwestycje zwracają się nam wszystkim, a uśmiechy oraz osiągnięcia sportowe, edukacyjne i kulturalne naszych uczniów są tego najlepszym dowodem – mówił wójt Andrzej Wieczyński. – Rozbudowa była możliwa dzięki wsparciu i życzliwości wielu osób. Dziękuję tym, którzy od lat wspierali mnie i wspierają w realizacji planów rozwoju gminy. W tych planach, jak państwo wiedzą, bo często o tym mówię, oświata jest kluczowa.

– Dziękuję, panie wójcie, że ani razu nie padły dziś słowa o „wydatkach” na oświatę. Mówi pan tylko o „inwestowaniu” w edukację – podkreślała Maria Mazurkiewicz. – To istotne, ponieważ te inwestycje: nie betonowe, drogowe czy kanalizacyjne, są bezpośrednimi inwestycjami w ludzi. Podkreślał pan, że dla pana najważniejszy jest człowiek. Inwestycje w edukację o tym świadczą. To wspaniała perspektywa. Moim zdaniem najlepsza z możliwych.

Kurator podkreślała wkład gminy w oświatę nie tylko swoimi słowami. Odczytała bowiem także list, jaki z tej okazji przesłał wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu i dyrektorowi szkoły Przemysławowi Piotrowskiemu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Składam wyrazy uznania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji tak istotnej dla całej społeczności szkolnej. W sposób szczególny chcę podziękować władzom gminy. To niezwykle ważne, że lokalny samorząd konsekwentnie inwestuje w rozbudowę gminnej infrastruktury. Każdy kolejny nowoczesny i funkcjonalny obiekt to niezaprzeczalny dowód dynamicznego rozwoju i zaangażowania samorządu w sprawy mieszkańców – chwalił w piśmie minister.

Reprezentujący sejmik województwa Przemysław Przybylski wręczył dyrektorowi szkoły album z wizyt Jana Pawła II w naszym województwie w 1991 r. i 1999 r. Z kolei przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy Roman Skórski i Wiesław Popławski odsłonili pamiątkowe tablice. Następnie proboszcz obrowskiej parafii ks. prałat dr hab. Tadeusz Lewandowski poświęcił nową część szkoły. 

Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną. W nowej auli uczniowie wystawili spektakl poświęcony wartościom przekazywanym przez Jana Pawła II. Nie brakowało śpiewów i inscenizacji, a wszystko to na tle zdjęć przedstawiających m.in. wizerunek papieża. O muzyczny akompaniament zadbał nauczyciel muzyki Janusz Lewandowski wraz z dwójką uczniów – Witoldem Gąsiorowskim i Pawłem Adamskim. Uwagę warto poświęcić także końcowemu przesłaniu spektaklu, nawiązującemu do słów papieża: „nie lękajcie się!”. Brzmiało ono: „keep calm i bądź życzliwy”. 

– Dziękujemy uczniom i pracownikom szkoły za piękną uroczystość. Profesjonalizm i zarazem naturalność dzieci prowadzących spotkanie oraz aktorów występujących podczas wieczornicy pokazały, jak świetna jest kadra tej placówki – mówił wójt Andrzej Wieczyński, zwracając się do dyrektora szkoły.

Finałem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez pracowniczki szkoły.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *