Stypendia dla najlepszych z gminy Chełmża

Box2 Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Pięciu najlepszych studentów z gminy Chełmża uzyska stypendia za bardzo dobre wyniki. Chętni mogą zgłaszać swoje wnioski od 27 września do 11 października. Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie średniej ocen z egzaminów.

Studenci osiągający wybitne wyniki sportowe, rangi mistrzowskiej lub międzynarodowej, otrzymają stypendium niezależnie od średniej ocen. Pod uwagę bierze się także działalność społeczną i udział w konkursach.

REKLAMA

O przyznanie gminnego stypendium może ubiegać się student, który na stale mieszka w gminie Chełmża, nie ukończył 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia. Stypendium wynosi 250 złotych miesięcznie i będzie wypłacane od października do lipca.

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć wniosek na obowiązującym formularzu razem z zaświadczeniem z uczelni, które potwierdza uzyskane wyniki w nauce (powinno zawierać średnią ocen z egzaminów za 1 i 2 semestr, nie są liczone oceny z ćwiczeń) oraz dokumentami na temat innych osiągnięć. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja wyłoniona przez wójta. Wnioski należy składać w terminie od 27 września do 11 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11. Więcej informacji na temat stypendium można uzyskać pod tel. 56 6756019.
Wniosek można pobrać stąd.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *