Stop suszy. Dotacje na inwestycje nawadniające

ARiMR Box1 Wiadomości
fot. Pixabay

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi działanie “Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ramach oferowanej pomocy od 21 lutego można składać wnioski o dofinansowane inwestycji nawadniających w gospodarstwach rolnych.

Dotacja zrealizowana będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do inwestycji nawadniających. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie większego niż 300 ha. Wnioskodawca może zajmować się produkcją roślinną lub zwierzęcą, a jego przychód w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie może być mniejszy niż 5 tys. zł. Wnioskodawca musi znajdować się krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

REKLAMA

Przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Każda z inwestycji musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Konieczne będzie wykazanie faktycznej oszczędności wody, doprowadzenie do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10% lub wykazanie braku znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Dofinansowanie od ARiMR to 50% inwestycji (lub 60% dla młodego rolnika). Wynosi maksymalnie 100 tys. zł. Przyznawane jest w formie refundacji. Minimalne koszty inwestycji, jakie musi ponieść wnioskodawca, to 15 tys. zł. Środki można przeznaczyć m.in. na budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także na zakup i montaż instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *