Starostwo Powiatowe w Chełmnie przyznało 120 tys. zł na prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży

Box1 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Co roku powiat chełmiński przyznaje lokalnym klubom sportowym środki finansowe, które umożliwiają organizację treningów czy udział w zawodach. W tym roku na realizację tego typu zadań przeznaczono o 20 tys. zł więcej niż w 2019 r.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego w lutym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2020”. W budżecie powiatu na realizację szkoleń dla dzieci i młodzieży zagospodarowano w tym roku 120 tys. zł, czyli o 20 tys. zł więcej niż w poprzednim roku. Dotacja nie mogła przekroczyć 90 proc. kosztów realizacji zadania. Wszystkie zgłoszone zadania muszą zostać zakończone do 30 listopada 2020 r. Całkowita kwota dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona była od liczby zawodników w danym klubie i osiągnięć sportowych. Najwyżej punktowany był udział w mistrzostwach świata i Europy, a w dalszej kolejności w mistrzostwach Polski i województwa.

REKLAMA

Konkurs został rozstrzygnięty 9 czerwca. Wsparcie finansowe od powiatu chełmińskiego uzyskało 15 klubów sportowych. Najwięcej środków, bo aż 19 tys. zł, otrzymał KS „Chełminianka”. Pozostałe kluby, które otrzymały dotację, to: UKS „Culmen”, MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, Stowarzyszenie Unisław Team, LKS „Pomowiec” Kijewo Królewskie, Chełmiński Klub Kyokushin Karate, Młodzieżowy Chełmiński Klub, KS „LUKS”, UKS „Szkółka Piłkarska – Chełmno”, KS „Wojownik” Wabcz, LKS „Kasztelan”, LKS „Victoria” Lisewo, GKS „Błękitni” Podwiesk, GLKS „Gwiazda” Starogród i KS „Brzózki” Brzozowo. Dotacja może zostać przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem zajęć treningowych, m.in. wynajmem obiektów lub wynagrodzeniem trenerów. Pieniądze można także przeznaczyć na pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, np. wpisowego, przejazdów, wyżywienia, noclegów czy licencji. Środki finansowe mogą poza tym posłużyć do sfinansowania ubezpieczeń zawodników, okresowych badań lekarskich, środków medycznych czy niezbędnego do treningów sprzętu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *