Sprzęt komputerowy z projektu “Zdalna szkoła” trafił do trzech powiatowych szkół

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Powiat toruński nabył kilkadziesiąt komputerów przenośnych z oprogramowaniem za łączną kwotę 70 tys. zł. Sprzęt został przekazany szkołom w Gronowie i Chełmży. Pozwoli to efektywniej realizować założenia kształcenia na odległość.

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przekazało 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Od 1 kwietnia gminy i powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Samorząd powiatu toruńskiego także postanowił skorzystać z tej możliwości i wziął udział w projekcie “Zdalna szkoła”. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było wnioskować, uzależniona była od ilości uczniów, kształcących się na terenie podległym danemu samorządowi. Można było otrzymać od 35 tys. do 100 tys. zł. Samorządy mogły wnioskować nie tylko o dofinansowanie, ale także o refundację już poniesionych kosztów na zakup sprzętu, który został dokonany po 16 marca.

REKLAMA

Powiat toruński wnioskował o maksymalną możliwą kwotę 70 tys. zł. Udało się dzięki temu zakupić 22 laptopy, 1 tablet i oprogramowanie Microsoft Office 2019 dla każdego komputera. Sprzęt komputerowy został rozdysponowany w czwartek 16 kwietnia do trzech szkół z terenu powiatu. 7 laptopów trafiło do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, 6 laptopów przekazano do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, a 9 laptopów i 1 tablet dostarczono do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *