Spółka wodna z gminy Łubianka z nowym sprzętem. Zakupy pochłonęły ponad 300 tys. zł

Box2 Łubianka Wiadomości
Zakupiono m.in. ciągnik rolniczy. Fot. nadesłane

Bez dobrych narzędzi do pracy ani rusz. Spółka wodna z gminy Łubianka zainwestowała w nowy sprzęt, korzystając ze wsparcia ARiMR-u i pomocy włodarzy. Teraz eksploatacja urządzeń do utrzymywania wód na terenie gminy będzie znacznie łatwiejsza. Doposażenie spółki zbiegło się w czasie z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu.

Gminna Spółka Wodna w Łubiance została utworzona w 2002 r. i już od ponad 18 lat zaspokaja potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw gminnych w zakresie gospodarowania wodami. Do jej podstawowych zadań należy racjonalizowanie gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymywanie i eksploatowanie wodnych urządzeń melioracyjnych. Spółka zajmuje się eksploatacją urządzeń chroniących wody przed zanieczyszczeniem, odprowadzających ścieki czy zabezpieczających przed powodzią. To do jej zadań należy zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych. W praktyce jednym z najważniejszych zadań jest m.in. czyszczenie i utrzymywanie rowów, drenaży i rzek. Do tego potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt. 

REKLAMA

Zarząd spółki na początku tego roku rozpoczął starania o pozyskanie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatecznie udało się zakupić fabrycznie nowy sprzęt za kwotę ponad 294 tys. zł brutto, przy czym dofinansowanie ARiMR-u wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki to wkład własny spółki – wyjaśnia Stanisław Deruś, specjalista ds. środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Łubianka.

Otrzymane środki pozwoliły na zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacza czołowego z osprzętem, w skład którego weszły: łycha do materiałów sypkich, widły do palet i widły typu krokodyl. Do tego dokupiono wysięgnik wielofunkcyjny i przyczepę rolniczą. Nabyty sprzęt będzie wykorzystywany do udrażniania rowów melioracyjnych, niwelowania podtopień czy likwidowania awarii. Zadania statutowe spółka finansuje ze składek członkowskich, zewnętrznych dotacji i gminnego wsparcia.

Gmina Łubianka jest członkiem spółki wodnej działającej na jej terenie. To właśnie na takim rozwiązaniu organizacyjnym opiera się współpraca pomiędzy gminą a spółką. Niektóre samorządy bronią się przed członkostwem gminy w spółce wodnej, ale w naszym przypadku współpraca przebiega bardzo sprawnie i przynosi wiele korzyści – tłumaczy Stanisław Deruś.

Profity dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych. Negocjacje w zakresie gminnego wsparcia na działalność przebiegają znacznie sprawniej. Istotna jest także pomoc gminy i doświadczenie pracowników urzędu w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych.

Nasza gminna spółka bardzo prężnie działa, rolnicy widzą efekty tych działań i nie mają problemu z przekazywaniem składek członkowskich. To tylko dowodzi skuteczności dotychczasowego zarządu – mówi Stanisław Deruś.

Nic zatem dziwnego, że członkowie zarządu poprzedniej kadencji zostali wybrani na kolejną. Na walnym zgromadzeniu, które odbyło się w środę 16 września, zdecydowano, że na następną 3-letnią kadencję przewodniczącym zarządu Gminnej Spółki Wodnej dalej zostaje Teodor Krupski, wiceprzewodniczącym Jan Sierocki, a członkiem zarządu Wiktor Ziółkowski. Pełnią oni swoje funkcje nieprzerwanie od 2008 r., ciesząc się zaufaniem mieszkańców i włodarzy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *