Społeczna odpowiedzialność za biznes [WYWIAD]

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Firma Mat-Bud w ostatnich latach odnosi liczne sukcesy w branży budowlanej. O powodach tak dobrych wyników, ale też o działalności społecznej i wyzwaniach na przyszłość rozmawialiśmy z jej prezesem, Jackiem Rutkowskim.

Zacznijmy od podsumowania. Zeszły rok był dla pana wyjątkowy.

REKLAMA

Dla mnie i dla firmy. Otrzymaliśmy dużo wyróżnień. Myślę, że to kwestia właściwej koncepcji i pomysłu na rozwój firmy dostosowanego do warunków w kraju. Niektórzy mocno uciekają w awantury polityczne, nie chcą się utożsamiać z polityką państwa. Też mam do niej pewne uwagi, ale trzeba mieć jakiś pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej i musi on być realny, ukierunkowany na zysk. Społeczna odpowiedzialność za biznes, dobra współpraca z dostawcami, odbiorcami i z otoczeniem powodują, że firma jest dobrze postrzegana i klienci chętnie kupują. Mat-Bud to w głównej mierze firma handlowa. Dobre relacje i pozytywna opinia firmy mają wpływ na osiąganie lepszych wyników. Zoptymalizowanie kosztów i właściwa strategia dają dobre efekty. Ubiegły rok jest podsumowaniem zmian, które zostały zaimplementowane w 2017 r. To okres dynamicznych wzrostów – obrotów, zysków, można powiedzieć, że w ciągu dwóch lat podwoiliśmy obrót. Z ponad 90 mln zł do w zasadzie 200 mln zł. 

Można to nazwać efektem polityki społecznej firmy?

W dużej mierze tak. Można dbać o dobry wizerunek firmy i pozytywny PR, ale pod jednym warunkiem: trzeba mieć do tego środki, czyli dobre wyniki. Społeczna odpowiedzialność biznesu za losy kraju i jego mieszkańców – to musi wyjść od nas, że chętnie pomagamy innym, a to dobro do nas wraca.

Dobro w postaci np. nagród.

Muszę powiedzieć, że najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem w ubiegłym roku było otrzymanie medalu solidarności społecznej, przyznanego przez Business Centre Club i Fundację Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja”. Jest to dla mnie bardzo prestiżowe wyróżnienie, jestem jedynym laureatem z naszego województwa w historii. Biznes, pomoc bezrobotnym i biednym to chyba najbardziej szczytne cele. Odebrałem również Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za wieloletnie i konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskiego budownictwa i firm rodzinnych. Ale tak naprawdę biznesowo to największe i najbardziej prestiżowe dla PW. Mat-Bud i dla mnie jest wyróżnienie Diament 30-lecia Polskiej Transformacji, Lider 30-lecia Transformacji RP, Brylant Polskiej Gospodarki, Symbol 2019, Efektywna Firma, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2019, Pracodawca Pomorza i Kujaw 2019.

Mówimy o wynikach biznesowych, ale nie można pominąć działalności charytatywnej. Prowadzi pan również swoją Fundację Jacka Rutkowskiego „Pomagajmy Razem”.

Dużo własnych środków przeznaczałem na cele społeczne. To zaczęło przybierać na tyle duże rozmiary, że trudno mi było zajmować się tym samemu. Uważałem, że powinno to przyjąć formę bardziej kontrolowaną. Prowadzimy głównie wsparcie finansowe, ale też organizacyjne. Przygotowaliśmy np. koncert majówkowy „Polska droga do wolności”. 

Jakie są plany na przyszłość?

Będziemy się dalej rozwijali. Firma, jak każdy duży podmiot, potrzebuje kapitału. Dzisiaj dużym problemem są zatory płatnicze i narzucenie przez władzę ustawodawczą dużych obciążeń na rzecz gmin, które muszą realizować podstawowe zadania, szczególnie w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, dbania o bezpieczeństwo, a niestety brakuje na to środków. Firma musi być kompatybilna z tym, co dzieje się na rynku. Jeżeli spada poziom inwestycji, nie ma funduszy na remonty i na rozwój, to i nam, jako branży budowlanej, jest trudniej. Branża budowlana jest dźwignią rozwoju gospodarki, ściśle powiązaną z rozwojem. Stajemy się coraz bardziej państwem opiekuńczym. Pomaga się najbiedniejszym, a dużo pieniędzy jest przeznaczanych na konsumpcję, która ma niewiele wspólnego z branżą budowlaną. Za mało przeznacza się środków na inwestycje i to niestety wyhamowuje rozwój kraju i naszej branży i skutkuje pogorszeniem się wyników firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *